Med bakgrunn i de nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) avlyses Salangstrimmen 2020. Vi tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av koronaviruset. Vi lytter til de råd og pålegg som nasjonale og lokale helsemyndigheter gir. Hensynet til deltagere, frivillige og alle involverte kommer alltids i første rekke – ingen skal bli syke…