Steinelvlund Camping

Etter ca 11 km kommer du til matstasjon ved Steinelvlund camping i Bekkebotn.

Her er det fantastisk god steming og mye liv og røre. Løperne får saft og god forpleining av de fantastiske folkene på campingen.

Matstasjonen betjenes av de som har vogn på campingen og de gjøre en fantastisk jobb!

Alle bilder: Steinelvlund Camping – Jan Lind