Steinelvlund Camping

Etter ca 11 km kommer du til matstasjon ved Steinelvlund camping i Bekkebotn.

Her er det fantastisk god steming og mye liv og røre. Løperne får saft og god forpleining av de fantastiske folkene på campingen.

Her er det også spurtpremier for de som kommer først hit.

På grunn av koronaviruset vil det ikke være matstasjon i 2021.

Mette Gran Fredriksen og de andre damene i Bekkebotn som har hatt ansvar for saftstasjon i Bekkebotn i alle år. – En fantastisk jobb!

Alle bilder:Steinelvlund Camping – Jan Lind