Steinelvlund Camping

Etter ca 11 km kommer du til drikkestasjonen ved Steinelvlund camping i Bekkebotn.

Her er det fantastisk god stemning og mye liv og røre. Løperne får saft og god forpleining av de fantastiske folkene på campingen.

Drikkestasjonen betjenes av de som har vogn på campingen og de gjøre en fantastisk jobb!

Alle bilder: Steinelvlund Camping – Jan Lind