Close

Salangstrimmen 2020

Salangstrimmen 2020

Med bakgrunn i de nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) avlyses Salangstrimmen 2020.

Vi tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av koronaviruset. Vi lytter til de råd og pålegg som nasjonale og lokale helsemyndigheter gir.

Hensynet til deltagere, frivillige og alle involverte kommer alltids i første rekke – ingen skal bli syke i forbindelse med vårt arrangement.

Det eneste riktige for oss nå er å avlyse Salangstrimmen 2020.