Påmelding

Påmeldingen for Salangstrimmen 2023 har nå åpnet.

NB! Alder regnes pr. 31.12.23. Er man født i 1990 vil man regnes som 33 år og meldes på i 31-35 årsklassen.

Alle deltakere tildeles merker, medaljer og statuetter etter antall gjennomførte løp.

Priser

Påmeldingsavgift for Salangstrimmen 2023:

Turrennklasse Pris tom. 31.mars Pris fra 1.april
Junior 15-20 år  kr 150  kr 250
21 år og eldre  kr 250  kr 350
For de som ikke har sesonglisens kommer engangslisens i tillegg.
Fra 15 til 25 år koster denne 60 kr og fra 26 år og eldre koster den 150 kr.
Trimklasse u/tid Pris
Barn og unge født 2003 eller senere  kr 100
21 år og eldre  kr 200 (kr 250 fra 1.april)
Familieklasse (inntil 2 voksne og 3 barn)  kr 500 (kr 600 fra 1.april)
Engangslises kommer i tillegg for deltakere som er 13 år og eldre og som ikke har løst sesonglisens.
Engangslisens koster 60 kr. I familieklassen betales det bare for inntil 2 engangslisenser, altså maks 120 kr.

Klasseinndeling

Klasseinndeling turrennklasse
M/K 15-16 år
M/K 17-18 år
M/K 19-20 år
M/K 21-25 år
M/K 26-30 år
M/K 31-35 år
M/K 36-40 år
M/K 41-45 år
M/K 46-50 år
M/K 51-55 år
M/K 56-60 år
M/K 61-65 år
M/K 66-70 år
M/K 71-75 år
M/K 76 år og eldre