Påmelding

Påmeldingen for Salangstrimmen 2024 er åpnet. Meld deg gjerne på i god tid før arrangementet. Prisen stiger fra og med 22.mars.

NB! Alder regnes pr. 31.12.24. Er man født i 1990 vil man regnes som 34 år og meldes på i 31-35 årsklassen.

Alle deltakere tildeles merker, medaljer og statuetter etter antall gjennomførte løp.

Priser

Påmeldingsavgift for Salangstrimmen 2024:

Turrennklasse m/tid Pris tom. 21.mars Pris fra 22.mars
Junior 15-20 år  kr 150  kr 250
21 år og eldre  kr 250  kr 350
For de som ikke har sesonglisens kommer engangslisens i tillegg.
Fra 15 til 25 år koster denne 63 kr, og fra 26 år og eldre koster den 205 kr.
Trimklasse u/tid Pris
Barn og unge født 2004 eller senere  kr 100
21 år og eldre  kr 200 (kr 250 fra 22.mars)
Familieklasse (inntil 2 voksne og 3 barn)  kr 500 (kr 600 fra 22.mars)
Engangslises kommer i tillegg for deltakere som er 13 år og eldre og som ikke har løst sesonglisens.
Engangslisens koster 63 kr. I familieklassen betales det bare for inntil 2 engangslisenser, altså maks 126 kr. Velg derfor «Har sesonglisens» for person 3,4 og 5 hvis det er flere enn 2 deltakere over 13 år i familieklassen som trenger engangslisens.

Fra fylte 70 år er engangslisens frivillig.

Klasseinndeling

Klasseinndeling turrennklasse
M/K 15-16 år
M/K 17-18 år
M/K 19-20 år
M/K 21-25 år
M/K 26-30 år
M/K 31-35 år
M/K 36-40 år
M/K 41-45 år
M/K 46-50 år
M/K 51-55 år
M/K 56-60 år
M/K 61-65 år
M/K 66-70 år
M/K 71-75 år
M/K 76 år og eldre