Close

Premier konkurranseklasser 2022

Premier konkurranseklasser 2022

Salangstrimmen har minimum 1/3 premiering i konkurranseklassene.

Salaks sponser laks til første løper over mål i konkurranseklassene. Damene har 11 minutters forsprang på herrene ut fra start.

I tillegg har vi følgende pengepremier:

Spurtpris på kr 500 i første halvdel av løpet til første løper over spurtpunktet i følgende klasser:
Jenter 15-16 år
Gutter 15-16 år
Jenter 17-20 år
Gutter 17-20 år
Damer 21 og år eldre
Herrer 21 år og eldre

Kr 1000 til første løper over mål i følgende klasser:
Jenter 15-16 år
Gutter 15-16 år
Jenter 17-20 år
Gutter 17-20 år
Damer 21 og år eldre
Herrer 21 år og eldre